διαλογίζεσθε

διαλογίζεσθε
διαλογίζομαι
balance accounts
pres imperat mp 2nd pl
διαλογίζομαι
balance accounts
pres ind mp 2nd pl
διαλογίζομαι
balance accounts
pres imperat mp 2nd pl
διαλογίζομαι
balance accounts
pres ind mp 2nd pl
διαλογίζομαι
balance accounts
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)
διαλογίζομαι
balance accounts
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”